כל מה שטוב בתל אביב במרחק נגיעה

הרמוניה מופלאה בין עבר מפואר ובניין מהודר

כל ההדמיות, כולל הריהוט והאביזרים, אשר מופיעים באתר יבנה 9, הינם לצורך המחשה בלבד. לחוזה המכר שייחתם, יצורפו מפרט טכני ותכניות והם בלבד יחייבו את החברה.

All illustrations and photographs, including furniture and accessories, are for illustrative purposes only. The sales agreement that will be signed will include technical specifications and plans, and these alone will be binding upon the company.