סיפורו של בניין

העיר הלבנה, מחזירים עטרה ליושנה

מתחם העיר הלבנה של תל אביב-יפו הוכר ע”י ארגון אונסק”ו בשנת 2003 כמרכז מורשת תרבות עולמי. במתחם משובצים כפנינים בתים רבים מכל תקופות הבנייה בעיר. תכנית השימור רחבת ההיקף אותה יזמה עיריית תל־אביב-יפו מייעדת למטרות שימור ושחזור מבנים ואתרים בתל־אביב המייצגים שפע אסכולות אדריכליות, כגון הסגנון האקלקטי, האר-דקו והסגנון הבינלאומי, המכונה באוהאוס. התכנית שוזרת ישן עם חדש ומשלבת התחדשות עירונית ופיתוח כלכלי יחד עם שמירה על המורשת העשירה. יבנה 9 נבנה ע”י האדריכל דב הרשקוביץ בשנת 1931 בהשפעת סגנון האר-דקו ומוטיבים ארץ-ישראליים נוספים. סגנון האר-דקו התפתח בפריז ותקע יתד בתל אביב בתקופת המעבר ההיסטורי מהסגנון האקלקטי לסגנון הבינלאומי (1932-1929). הבניין מתאפיין בפרופורציה אנכית כשהוא חף מכל עיטור מיותר, במגוון רחב של עיטורים גיאומטריים ובקרניזים בולטים מעל הפתחים המבליטים את הקו האופקי. הבניין משתלב בפסיפס העירוני המפואר של תל אביב ההיסטורית ובולט בשיק הפריזאי הייחודי המספר על תקופת האר-דקו בעיר הלבנה.


The White City, Restored to Its Former Glory

Recognized by UNESCO as a World Heritage Site, Tel Aviv’s White City area showcases fine examples of the Bauhaus, eclectic, and Art Deco styles dating from the 1920s and 1930s. Today, a large-scale preservation program is working to restore the city’s rich heritage. Yavne 9 was built in 1931 by architect Dov Hershkovitz, influenced by Art Deco and Israeli motifs, and is especially notable for its minimalist design, strong vertical and horizontal lines, geometric patterns, and prominent cornices, which perfectly integrate Parisian chic into Tel Aviv’s historic urban mosaic.

 • רחוב יהודה הלוי, 1929

  Read more

 • מפת מתאר תל אביב הכוללת את הבניין, 1937

  Read more

 • שדרות רוטשילד , 1930

  Read more

 • תכנית השימור של יבנה 9

  Read more

 • בקשה לאישור תכנית 1931

  Read more

 • תיעוד רישיונות ותעודת גמר, בית קרליץ – יבנה 9 תל אביב

  Read more

 • קולנוע עדן – אדריכל דב הרשקוביץ

  Read more

 • רישיון ואישור על תכניות וחתך, בית קרליץ 3.12.1931

  Read more

 • האדריכל דב הרשקוביץ נולד ברוסיה ושימש כמהנדס ראשי בעיר טגנרוג וכאדריכל פרטי. בשנת 1923 עלה לישראל בהזמנת ראש עיריית ת”א וידידו הטוב, מאיר דיזנגוף, והתמנה זמן קצר לאחר מכן למהנדס העיר השני, עד לשנת 1925 )השנים בהן אושרה תכנית העיר של גדס(. כאדריכל העיר, הרשקוביץ תכנן את מבני הציבור שהוקמו ע”י העירייה, ביניהם מבנה בית הספר הראשון בעיר – ביה”ס Continue Reading

  Read more