תוכניות דירה

בתוכנית מסומנות מידות מירביות לפני חיפוי. תוכנית זו נועדה להמחשה בלבד. את היזם יחייבו אך ורק המפרט והתוכניות הסופיות שיחתמו על ידי היזם ועל ידי הקונה ויצורפו לחוזה המכר. תכנית זו איננה סופית וכפופה לכל שינוי שיאושר ע"י היזם ו/או רשויות התכנון המוסמכות. האביזרים ומשטחי העבודה המסומנים הינם להמחשה בלבד. שטח נטו של הדירה- שטח הדירה הכולל את שטחי הקירות לפי הוראות חוק המכר (דירות). שטח הדירה נטו אינו כולל בתוכו תוספות יחסיות בגין שטחים משותפים בבניין וכן אינו כולל בתוכו שטחי מרפסות, גגות, חצרות, גינות, מרתפים, מחסנים, וחניות. "מודגש כי טרם ניתן היתר בניה במקרקעין וייתכנו שינויים בתכנית זו, בין ביזמת היזם ובין על פי דרישת הרשויות. אין בתכנית זו לחייב את היזם בדרך כלשהיא, ורק הסכם מכר על נספחיו, לרבות התוכניות שיצורפו לו בהתאם להוראותיו( חתום על ידי הרוכש והיזם-יחייב את היזם".

All illustrations and photographs, including furniture and accessories, are for illustrative purposes only. The sales agreement that will be signed will include technical specifications and plans, and these alone will be binding upon the company.Abo. Ullut que simi, od utatia consed modis sinvelist volupic imusdae sintur? Qui omnihil ium fuga. Et quibus explibus qui asPos dolut earum voluptatem derit latem ium fugianihilia earit etum il mil ide aut fugitatur as molum arci sinvelentemo verumqui cullabores uteceat iusanis erum voluptas et rem vel is sent. Vitaspelenim apid evenem aut explicit, te dipidel int.

 • דירת 2 חדרים, קומה ראשונה דירה 10, קומה 2 דירה 14, קומה 3 דירה 18

  Read more

 • דירת 2 חדרים, קומה ראשונה דירה 9, קומה 2 דירה 13, קומה 3 דירה 17

  Read more

 • דירת 2 חדרים, קומת מרתף דירה 2

  Read more

 • דירת 3 חדרים, קומת מרתף דירה 1

  Read more

 • דירת 6 חדרים, קומה 4 פנטאוז

  Read more

 • דירת 2 חדרים, קומת קרקע דירה 7, קומה 1 דירה 11, קומה 2 דירה 15, קומה 3 דירה 1

  Read more