רישיון ואישור על תכניות וחתך, בית קרליץ 3.12.1931

Comments are closed.