מפת מתאר תל אביב הכוללת את הבניין, 1937

Comments are closed.